Stymulowanie słuchowe

Często szukamy ciekawych, potrzebnych informacji, które warto wywiesić na tablicy dla Rodziców. Proste zabawy, które opisałam, pozwolą uwrażliwić słuchowo, wdrażać do skupienia uwagi dowolnej i przygotować do nauki czytania i pisania. Moje propozycje zostały opublikowane w gazetce przedszkolnej i stanowiły pierwszą część warsztatów dla Rodziców. W zależności od metody jaką …