“Z Pandą Adą- programowanie nie na ekranie” – film instruktażowy

“Z Pandą Adą- programowanie nie na ekranie” to innowacyjne podejście do nauczania poprzez działanie. Aktywne uczestnictwo stymuluje rozwój poznawczy, wspomaga integrację percepcyjno-motoryczną. Wspiera nauczyciela/pedagoga/logopedę w budowaniu procesu edukacyjnego bazującego na kreatywności dziecka i dorosłego. Uaktywnia rozwój modalności: wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej, integruje zmysły. Bawi, cieszy, kształci! Pomoce edukacyjne polecane dzieciom już …

Programowanie z Photonem

Photon!!!!! Służący do zabawy, ale nie zabawka;). Nauczyciel, logopeda postrzega Go jako (uroczy) środek dydaktyczny. Urozmaica zajęcia realizujące treści programowe, będąc jednocześnie narzędziem do wczesnej nauki programowania. Podnoszenie jakości edukacji informatycznej- jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 może być z powodzeniem zrealizowany, dzięki temu …