Panda Ada zachęca do czytania

„BAJECZKI PANDZIE ADZIE DO PODUSZECZKI” -odpoczynek od tabletów, komputerów, konsoli i innych wirtualnych wycieczek, na rzecz pięknej mowy, elokwencji, wyobraźni – rozwijanych poprzez słuchanie bajeczek”   Cele: kształtowanie postaw czytelniczych ćwiczenie koncentracji uwagi dowolnej rozwijanie wyobraźni wzbogacanie słownika dziecka rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat podczas rozmów o treści …

Miś Norman do zadań specjalnych

Jak się fajnie złożyło, że mam grupę “Misie”… Miś Norman zamieszkał w naszej sali. Pozwala się przytulać, gdy Rodzic szybko opuszcza przedszkolne mury. Towarzyszy nam gdy utrwalamy nawyki grzecznościowe, higieniczne. Poznaje z nami nowe wierszyki i zabawy, aaa i sam potrafi nauczyć piosenki :). Pomaga poznawać normy kulturowe i społeczne, …