Photon – ulubiony kosmita!!!

Przy omawianiu tematu związanego z kosmosem nie mogło zabraknąć ulubionego kosmity. Photon wystąpił dziś w roli głównej. Po przypomnieniu sobie historii w wersji komiksu, odczytywaliśmy jego śmieszne werbalizacje (utrwalając wygląd samogłosek). Następnie jako Ziemianie-edukatorzy zapoznaliśmy robocika z sylabami LA, LE, LO, LU, LI, LÓ. Robot sprawdzał polisensorycznie- nie wystarczyło mu …

Programowanie z Photonem

Photon!!!!! Służący do zabawy, ale nie zabawka;). Nauczyciel, logopeda postrzega Go jako (uroczy) środek dydaktyczny. Urozmaica zajęcia realizujące treści programowe, będąc jednocześnie narzędziem do wczesnej nauki programowania. Podnoszenie jakości edukacji informatycznej- jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 może być z powodzeniem zrealizowany, dzięki temu …