Czytanie przy realizacji każdego temat

Czytanie, czytanie, czytanie. Osobiście nie lubię metody analityczno-syntetycznej i wynoszę na ołtarze czytanie sylabowe. Pewnie wynika to z zaplecza terapeutycznego, bo 2 moich osobistych dzieci jest zaprzeczeniem tego co piszę: czytają odkąd skończyli 5 lat bazując na głoskowaniu właśnie… Ale nie każdego dziecko ma predyspozycje, modalność słuchową, rozwinięte umiejętności z …

Kodowanie i nauka czytania?- MOŻLIWE!

“Z Pandą Adą- programowanie nie na ekranie” nie jest jedynie sposobem na stymulację umiejętności matematycznych. W założeniu tej metodycznej innowacji pedagogicznej leży łączenie kodowania z różnymi aktywnościami edukacyjnymi.   Tym razem na etapie “Dziecko-pionek” (dzieci sterują osobą stojącą na macie edukacyjnej poprzez “kolorowy kod” wypowiadany sztafetowo) odkrywane były samogłoski wypowiadane …