Programowanie z Photonem

Photon!!!!! Służący do zabawy, ale nie zabawka;). Nauczyciel, logopeda postrzega Go jako (uroczy) środek dydaktyczny. Urozmaica zajęcia realizujące treści programowe, będąc jednocześnie narzędziem do wczesnej nauki programowania. Podnoszenie jakości edukacji informatycznej- jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 może być z powodzeniem zrealizowany, dzięki temu …