Kodowanie i nauka czytania?- MOŻLIWE!

“Z Pandą Adą- programowanie nie na ekranie” nie jest jedynie sposobem na stymulację umiejętności matematycznych. W założeniu tej metodycznej innowacji pedagogicznej leży łączenie kodowania z różnymi aktywnościami edukacyjnymi.   Tym razem na etapie “Dziecko-pionek” (dzieci sterują osobą stojącą na macie edukacyjnej poprzez “kolorowy kod” wypowiadany sztafetowo) odkrywane były samogłoski wypowiadane …

Programowanie z Photonem

Photon!!!!! Służący do zabawy, ale nie zabawka;). Nauczyciel, logopeda postrzega Go jako (uroczy) środek dydaktyczny. Urozmaica zajęcia realizujące treści programowe, będąc jednocześnie narzędziem do wczesnej nauki programowania. Podnoszenie jakości edukacji informatycznej- jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 może być z powodzeniem zrealizowany, dzięki temu …